Aktualności

VIII edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Wiersze o wiośnie”

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

 

22 marca 2024r. o godz. 8.30

serdecznie zapraszamy uczniów I etapu edukacyjnego

do uczestnictwa w VIII edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego.

Ósma edycja odbywa się pod hasłem

„Wiersze o wiośnie”

Cele konkursu:

 1. uwrażliwienie uczniów na piękno słowa mówionego,
 2. popularyzacja literatury dziecięcej,
 3. rozbudzanie u dzieci wrażliwości emocjonalnej, artystycznej i literackiej,
 4. kształtowanie postaw patriotycznych, ujawnianie talentów recytatorskich.

Zasady uczestnictwa

 1. Szkoła biorąca udział w konkursie zgłasza po jednym uczniu klasy I, II, III.
 2. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wybrany wiersz o tematyce wiosennej.                                                                                                                                                                                                     Uczniowie recytują wiersze w danej grupie wiekowej.
 3. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
 4. Recytatorska prezentacja utworu nie może być wzbogacona o muzykę i elementy scenograficzne.
 5. Zgłoszenia należy przesłać do 04.03.2024r. na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera, ul. Szkolna 5,46-061 Zimnice Wielkie lub drogą elektroniczną na adres e -mail: szkola@psp-zimnicewielkie.pl.

Przebieg konkursu, jury

 1. Występujących uczniów oceniać będzie jury, w skład którego wejdą zaproszeni goście.
 1. Prezentowane utwory oceniane będą przez jury według następujących kryteriów:
 • stopień opanowania pamięciowego tekstu,
 • poprawne i płynne deklamowanie,
 • interpretacja tekstu.

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu Recytatorskiego jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich, reprezentowana przez nauczycieli I etapu edukacyjnego.

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
 1. Przekazanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora jako Administratora danych w celach związanych z promocją szkoły zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. (Dz.U.2018 poz.1000)
 1. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.psp-zimnicewielkie.pl, na Facebooku i w Kronikarzu gminy Prószków.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, a o wszelkich zmianach zostaną poinformowane zainteresowane szkoły.
 4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.

 

 146 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content