Kadra

Dyrektorem PSP w Zimnicach Wielkich jest mgr Alicja Badura

mgr Alicja Badura
DYREKTOR PSP w Zimnicach Wielkich, matematyka
mgr Izabela Budnicka - Tenus
język polski, edukacja wczesnoszkolna, świetlica, wychowawca kl. 3
mgr Ida Bojarska
psycholog, rewalidacja, pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Regina Cebula
edukacja wczesnoszkolna, logopeda, świetlica, wychowawca klasy 2
dr Jolanta Drwięga
język polski, wychowawca klasy 7
mgr Krystyna Dubik
historia, muzyka, wos, wdżr, świetlica, wychowawca klasy 5
Mateusz Syrzysko
religia
mgr Anna Kuźnicka
język angielski, biblioteka
mgr Weronika Pawleta
język niemiecki, plastyka, wychowawca klasy 8
mgr Agnieszka Kryczmanik
wychowanie fizyczne, język angielski, wychowawca klasy 4
mgr Beata Stadnik
matematyka, informatyka, wychowawca klasy 6
mgr Helena Piechaczek
edukacja wczesnoszkolna, świetlica, wychowawca klasy 1
mgr inż. Ewa Wiśniewska
biologia, chemia, EDB, geografia, doradztwo zawodowe
mgr Justyna Pantke
nauczyciel wspomagający, świetlica
mgr Anna Włodarczyk
nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
mgr inż. Joachim Wocka
fizyka, informatyka, wychowanie fizyczne

 2,199 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content