Kadra

Dyrektorem PSP w Zimnicach Wielkich jest mgr Alicja Badura

mgr Alicja Badura
DYREKTOR PSP w Zimnicach Wielkich, matematyka
mgr Aniceta Bobra
język polski, świetlica
mgr Ida Bojarska
psycholog, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Regina Cebula
edukacja wczesnoszkolna, logopeda
dr Jolanta Drwięga
język polski
mgr Krystyna Dubik
historia, muzyka, wos, wdżr
mgr Michał Kachno
religia
mgr Anna Kuźnicka
język angielski, biblioteka
mgr Weronika Pawleta
język niemiecki, świetlica
mgr Krystyna Skórska
plastyka, przyroda, technika, świetlica
mgr Beata Stadnik
matematyka, informatyka
mgr Żaneta Widera
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
mgr inż. Ewa Wiśniewska
biologia, chemia, EDB, geografia, doradztwo zawodowe, świetlica
mgr Martyna Wittek
edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Włodarczyk
język angielski, język niemiecki, świetlica
mgr inż. Joachim Wocka
fizyka, informatyka, wychowanie fizyczne

 448 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content