Procedura wydawania duplikatów legitymacji

Procedura wydawania duplikatów legitymacji
1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
2. Do wniosku należy dołączyć :
– podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia);
– potwierdzenie wniesienia opłaty (wydruk potwierdzenia przelewu bankowego).
3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu – 9 zł.
4. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni od momentu złożenia wniosku
Opłaty:
Opłatę za duplikat legitymacji (9 zł) wnosi się na konto bankowe szkoły:
Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich
Nr konta 19 8883 1031 2002 2001 3828 0001 Bank Spółdzielczy w Gogolinie
Tytuł przelewu „opłata za duplikat legitymacji – imię i nazwisko ucznia, klasa”

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

 

 

 269 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content