Pedagog specjalny

Pedagog specjalny

mgr Anna Włodarczyk   

 

Czym zajmuje się pedagog specjalny?

 

Pedagog specjalny planuje, organizuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W szkole pedagog specjalny ułatwia dzieciom z trudnościami na tle społeczno-środowiskowym, odnalezienie siebie w grupie, przyswajanie wiedzy, asymilację w warunkach szkolnych, akceptację siebie itd. Zadaniem pedagoga specjalnego jest przede wszystkim diagnozowanie problemów i podejmowanie działań, które dany problem mogą niwelować. W tym często we współpracy np. z psychologiem szkolnym, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, nauczycielami, rodziną ucznia i z samym uczniem.

 

    Godziny pracy pedagoga specjalnego

                                                           poniedziałek: 10:15 – 11:55

                                                           wtorek: 10:15 – 11:00

                                                            środa: 11:10 – 11:55

                                                        czwartek: 12:10 – 13:45

                                                            piątek: 10:15 – 11:00

 644 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content