Aktualności

Konkurs „Planeta kontra plastik”

Konkurs artystyczny promujący
Dzień Ziemi 2024
„Planeta kontra plastik”

Tematem konkursu jest ochrona Ziemi, planety, klimatu przedstawiona w formie:

 • plakatu w formacie A3,
 • zdjęcia, kolażu fotograficznego w formacie A3
 • przedmiotu użytkowego wykonanego z surowców wtórnych ( ozdoba ogrodowa, pojemnik na doniczkę, zabawka itp.)

1. Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich.

2. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkoły w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy 1-3
b) klasy 4-5
c) klasy 6-8

3. Cele konkursu: uwrażliwianie młodzieży na zagrożenia i potrzeby Ziemi, klimatu,

 • zwrócenie uwagi na skutki zmian klimatycznych i wpływ działalności człowieka na środowisko,
 •  zachęcanie do aktywnej postawy na rzecz środowiska,
 •  rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań plastycznych i kreatywności.

4. Warunki uczestnictwa:

 • uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczne w formacie A3 przy zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa, techniki mieszane) lub przedmioty użytkowe z surowców wtórnych,
 •  prace muszą być pracami autorskimi,
 •  zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację (internet, wystawa) w celu promowania konkursu,
 •  udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu,
 •  każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy) imię i nazwisko autora, klasa,
 •  uczestnicy konkursu, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody.

5. Terminarz:

 • prace na konkurs należy oddać do dnia 17 kwietnia do P. Ewy Wiśniewskiej  lub wychowawcy klasy,
 •  wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 24 kwietnia na gazetce szkolnej i stronie szkoły.

6. Uwagi ogólne:

 •  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika. Administratorem tych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich. Dane dziecka: imię, nazwisko, klasa mogą być publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na wystawie.
 •  Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Koordynator konkursu
Ewa Wiśniewska            

 51 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content