Aktualności

Fascynująca Ziemia

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dla szkół podstawowych klas 6-8 pt. „Fascynująca Ziemia”

Celem konkursu organizowanego przez Instytut Geofizyki PAN w ramach projektu „Fascynująca Ziemia” jest propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej, zainteresowanie uczniów wyborem studiów na kierunkach przyrodniczych i technicznych oraz zwiększenie zainteresowania młodych ludzi karierą naukową.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu Short dotyczącego wybranego zjawiska, które badają geofizycy. Film może dotyczyć na przykład ekstremalnych zjawisk pogodowych, trzęsień ziemi, powodzi, występowania zorzy polarnych, zanieczyszczeń powietrza itp. Materiał nie może być dłuższy niż 60 sekund.
Jeden uczeń może przygotować tylko jedno Zadanie Konkursowe. Nie ma ograniczenia liczby Zadań Konkursowych zgłaszanych z tej samej szkoły. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje nauczyciel przez formularz online: https://forms.gle/D6WxH7nNN65dEFu36.
Nagrodą główną w konkursie jest udział w 3-dniowym Obozie Naukowym do Instytutu Geofizyki PAN i obserwatoriów geofizycznych w Świdrze i Belsku, w którym weźmie udział maks. 6 zwycięzców, oraz do 6 wyróżnień.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu „Fascynująca Ziemia”:
oraz o pobranie i uzupełnienie załączników w zależności od rodzaju zgłoszenia:

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Fascynująca Ziemia” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa, zgodnie z umową nr NdS/545031/2022/2022 z dnia 01.10.2022 r.

 148 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content