Aktualności

PETYCJA: Rodzice przeciwko decyzji parlamentu RP o zmniejszeniu wydatków na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022

PETYCJA
Rodzice przeciwko decyzji parlamentu RP o zmniejszeniu wydatków na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022

https://www.petycjeonline.com/rodzice_przeciwko_decyzji_parlamentu_rp_o_zmniejszeniu_wydatkow_na_edukacj_w_zakresie_jzykow_mniejszoci_narodowych_i_etnicznych_oraz_jzyka_regionalnego_w_budecie_na_rok_2022?fbclid=IwAR1k_e9RWVzJrWP9cdtErU2uzG18n2a9uC_Ln5Kok2YsZiaO3ScDZd0RJTY

 455 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content