Aktualności

Informacja Rada Rodziców

Drodzy Rodzice!
Rada Rodziców PSP im. ks. K. Brommera w Zimnicach Wielkich uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 składka roczna na Radę Rodziców wynosi:
Na pierwsze dziecko uczęszczające do naszej szkoły – 50 zł
Na drugie i każde kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły składka roczna obniżona zostaje
o 10 zł (czyli, na drugie wynosi: 40 zł; na trzecie wynosi: 30 zł, itd.).


Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłaty gotówkowej u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły
  podczas najbliższego spotkania Rodziców z Wychowawcami.
Istnieje możliwość rozłożenia wpłaty na 2 raty równej wysokości płatne w I i II półroczu
W przypadku braku obecności Rodzica na spotkaniu z Wychowawcą, zmiany terminu spotkania lub braku możliwości wpłaty gotówkowej, w miesiącu listopadzie udostępniony zostanie rachunek bankowy Rady Rodziców do zapłaty przelewem bankowym.  
W podstawie wpłaty prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczęszcza dziecko oraz okres za jaki wpłata następuje ( jeden lub dwa półrocza roku szkolnego).
Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców, pieniądze, które Państwo wpłacacie na Radę Rodziców wracają do uczniów Naszej Szkoły w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych, pokazów tematycznych, konkursów przedmiotowych, nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, itp.
Środki niewydatkowane w danym roku szkolnym zostają ujęte w planie finansowym Rady Rodziców roku następnego.
Serdecznie dziękujemy za 100% wpłatę składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

Skarbnik
Rady Rodziców PSP im. K. Brommera w Zimnicach Wielkich
Renata Żur

 271 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content