Aktualności

Marzec miesiącem egzaminów próbnych w szkołach

3 marca br. rozpoczynają się tzw. egzaminy próbne. Najpierw maturalne, a później ósmoklasisty. Każdy uczeń, który w tym roku szkolnym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, będzie miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na egzaminach próbnych. Próbny egzamin ósmoklasiści w zakresie języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego rozpocznie się 17 marca i zakończy 19 marca.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała materiały egzaminacyjne (arkusze oraz nagrania), w tym materiały dla uczniów z niepełnosprawnościami. Arkusze z poszczególnych przedmiotów będą dostępne każdego dnia trwania egzaminów na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Egzaminy próbne są dobrowolne dla ucznia. To swoisty sprawdzian przed wiosennymi egzaminami. Napisanie egzaminu jest szansą na zdiagnozowanie wiadomości i umiejętności, które uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz tych wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.
Harmonogram testów diagnostycznych
Egzamin próbny dla ósmoklasistów rozpocznie się 17 marca i zakończy 19 marca. Będzie przebiegał zgodnie z następującym harmonogramem.
• 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
• 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
• 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
Wytyczne sanitarne
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

 285 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content