Aktualności

Konkurs Profilaktyczny dla uczniów klas 4-8

Uwaga uczniowie klas 4-8 !!!!

Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie profilaktycznym pod hasłem:

„ Nie dla nałogów, tak dla zdrowia i pasji”.

Konkurs składa się z dwóch zadań.

Można wybrać obydwa lub jedno zadanie.

Każda kategoria (czyli zadanie) oceniana będzie osobno, nagrody zdobywają 3 pierwsze miejsca,                w każdej kategorii.

 

  • zadanie 1 – Komiks profilaktyczny – „Uwolnij swoją MOC, czyli nie dla nałogów,                                                                                         tak dla zdrowia i pasji”

 

Pracę należy przygotować w formie komiksu. Fabuła komiksu powinna zachęcać  do unikania zachowań ryzykownych i promować zdrowy styl życia z dala od alkoholu i innych używek. Komiks musi zawierać przynajmniej 10 obrazków (rysunek i tekst) z uwzględnieniem (użyciem) 3 słów kluczowych                   (1.zdrowie, 2.wybór 3.zmiana).

Na obrazkach nie powinny znajdować się nazwy własne/logo używek.

Format komiksu:  A2, A3 lub A4.

Proponowane techniki: rysunek, malarstwo lub e-komiks (wydruk grafiki komputerowej). Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace wcześniej niepublikowane i niezgłaszane do innych konkursów.

 

  • zadanie 2 – Praca plastyczna – „Nie dla nałogów, tak dla zdrowia i pasji”

 

Pracę należy przygotować w formie plakatu. Tematyka plakatu powinna zachęcać  do unikania zachowań ryzykownych i promować zdrowy styl życia z dala od alkoholu i innych używek. Skoro promujemy zdrowy styl życia, to tematyka powinna dotyczyć również rozwijania naszych pasji i zainteresowań.

Format plakatu: najmniejszy rozmiar A4, zachęcamy do wyboru rozmiaru A2 (połowa brystolu),             A1 (brystol). Technika dowolna.

 

Termin oddawania prac: 30 listopada 2021r. 

Rozstrzygnięcie konkursu: 7 grudnia 2021r. 

 

Konkurs ma na celu głównie promowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień, w tym kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów, podniesienie kompetencji uczniów w dziedzinie profilaktyki uzależnień, a także kształtowanie postaw asertywnych wobec zachowań ryzykownych              oraz odpowiedzialności  za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz najbliższych.

mgr Ida Bojarska

 854 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content