Aktualności

Cyfrowa Gmina

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, Gmina Prószków planuje przystąpić do konkursu grantowego pn.: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Celem projektu jest finansowe wsparcie rodzin pegeerowskich posiadających dzieci w zakresie zapewnienia dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy (Komputer stacjonarny, laptop lub tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Wysokość dofinansowania wynosi nawet do 100 % wartości wydatków.

Aby skorzystać z dofinansowania należy spełniać następujące kryteria:

  • Dziecko musi posiadać status ucznia szkoły podstawowej lub średniej (również pełnoletni uczniowie – składają osobiście);

  • Dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

  • Członek rodziny w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun prawny) był zatrudniony w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki;

  • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W związku z powyższym zapraszamy chętnych mieszkańców, spełniających kryteria, do zgłaszania się do dnia 29.10.2021r. do Urzędu Miejskiego w Prószkowie ul. Opolska 17 pok. 26 w godzinach pracy urzędu, w celu złożenia stosownych dokumentów. Wszystkie dokumenty będą dostępna na stronie Gminy oraz w Urzędzie Miejskim w Prószkowie pok. 26.

Więcej o projekcie dowiedzą się Państwo ze strony internetowej Ministerstwa https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr .

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu w Prószkowie p. Mateusz Nowak pod nr tel.
77 40 13 718 lub osobiście w pok. 26.

 312 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content