Aktualności

Konkurs Rysunkowy O! Polska naturalnie

Konkurs Rysunkowy O! Polska naturalnie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza  do udziału w Konkursie rysunkowym pt. „O! Polska naturalnie”

Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje dzieci  i młodzież w trzech kategoriach wiekowych z terenu województwa opolskiego:

  • Kategoria A – 7-9 lat,
  • Kategoria B – 10-13 lat,
  • Kategoria C – 14-15 lat,

Celem Konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości ekologicznej, kształtowanie ich poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą, jak również zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody. Budowanie umiejętności współzawodnictwa oraz umożliwienie zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych.

Konkurs jest  organizowany pod Honorowym Patronatem Pani Anny Moskwy – Ministra Klimatu i Środowiska oraz Honorowym Patronatem Pani Katarzyny Czochary Posła na Sejm RP.

  1. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl oraz portalu społecznościowym Facebook.
  2. Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem konkursu, należy nadsyłać
    do 21 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Opolu) na adres Organizatora (ul. Krakowska 53, 45-018 Opole) z dopiskiem „Konkurs rysunkowy”. Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu 2023 roku.

 173 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content