Konkurs- „Dzień Ziemi 2024”

Konkurs artystyczny promujący
Dzień Ziemi 2024

„Planeta kontra plastik”

Tematem konkursu jest ochrona Ziemi, planety, klimatu przedstawiona w formie:

– plakatu w formacie A3,
– zdjęcia, kolażu fotograficznego w formacie A3
– przedmiotu użytkowego wykonanego z surowców wtórnych ( ozdoba ogrodowa, pojemnik na doniczkę, zabawka itp.)

1. Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich.
2. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkoły w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy 1-3
b) klasy 4-5
c) klasy 6-8
3. Cele konkursu:
– uwrażliwianie młodzieży na zagrożenia i potrzeby Ziemi, klimatu,
– zwrócenie uwagi na skutki zmian klimatycznych i wpływ działalności człowieka na środowisko,
–  zachęcanie do aktywnej postawy na rzecz środowiska,
–  rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań plastycznych i kreatywności.
4. Warunki uczestnictwa:
– uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczne w formacie A3 przy zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa, techniki mieszane) lub przedmioty użytkowe z surowców wtórnych,
– prace muszą być pracami autorskimi,
–  zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację (internet, wystawa) w celu promowania konkursu,
– udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu,
– każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy) imię i nazwisko autora, klasa,
– uczestnicy konkursu, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody.
5. Terminarz:
–  prace na konkurs należy oddać do dnia 17 kwietnia do P. Ewy Wiśniewskiej lub wychowawcy klasy,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 24 kwietnia na gazetce szkolnej i stronie szkoły.
6. Uwagi ogólne:
–  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika. Administratorem tych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich. Dane dziecka: imię, nazwisko, klasa mogą być publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na wystawie.
– Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Koordynator konkursu
Ewa Wiśniewsk

 16 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content